Okólnik biskupa Stefana Zwierowicza z 1902 r. zabraniający dzieciom katolickim uczęszczania do szkół cerkiewnych

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 257-262
Janusz Królikowski

 

do góry