Wawrzyńca Puttkamera projekt założenia drukarni w Wilnie w r. 1823

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce, Tom 1 (7) (1962) s. 97-111
Wiesław Mincer

 

do góry