Manipulacje sondażami, a zwłaszcza prognozami wyborczymi

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 3 (2010) s. 111-124
Witold Jedynak

 

do góry