Środki społecznego przekazu jako uprzywilejowane miejsce dialogu Kościoła z kulturą współczesną w nauczaniu Jana Pawła II

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 17, Numer 4 (2010) s. 21-40
Zbigniew Kata

 

do góry