Redakcja metafory o winnym krzewie

Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia, Tom 3 (1982) s. 423-430
Feliks Gryglewicz

 

do góry