Międzynarodowa konferencja „Nie masz już żydowskich miasteczek. Zagłada Żydów na polskiej prowincji. Sprawcy - Ofiary – Świadkowie”, Łódź, 27-28 października 2011 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 1 (2012) s. 279-282
Andrzej Rykała

 

do góry