Międzynarodowa konferencja naukowa „Żydzi w powojennej Polsce i Łodzi 1945-1950”, Łódź, 24 maja 2012 r.

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 1 (2012) s. 283-285
Andrzej Rykała

 

do góry