Wyrażenia okazjonalne jako wyrażenia funkcyjne w semantyce Gottloba Fregego

Diametros, Numer 17 (2008) s. 1-29
Volha Kukushkina

 

do góry