Racjonalność decyzji inwestycyjnych inwestorów indywidualnych na polskim rynku akcji

Problemy Zarządzania, Tom 10, Numer 4 (1) (2012) s. 169-177, 267
Marcin Kalinowski, Grzegorz Krzykowski

 

do góry