"Traktat o Maryi", Elżbieta Adamiak, [w:] "Dogmatyka", t. 2, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006 : [recenzja]

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 31, Numer 1 (2012) s. 145-154
Janusz Królikowsaki , Elżbieta Adamiak (aut. dzieła rec.)

 

do góry