Tarnowskie Studia Teologiczne

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0239-4472

up