Tarnowskie Studia Teologiczne
Tom 31 ( 2012), Nr Zeszyt okolicznościowy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ISSN 0239-4472

do góry