"Dio ha visitato il suo Popolo. SULLA VIA DELL'UOMO CHE SOFFRE", Zygmunt Zimowski, Vatican 2012 : [recenzja]

Tarnowskie Studia Teologiczne, Tom 31, Numer 1 (2012) s. 154-157
Tomasz Rozkrut , Zygmunt Zimowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry