"Państwo celów" jako instytucja kultury : czy krytyka władz podmiotu jest wystarczającą podstawą filozofii kultury?

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 21 (2008) s. 107-114
Marek Kozłowski

 

do góry