Problem wiecznego powrotu w filozofii Fryderyka Nietzschego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 5 (1988) s. 179-201
Paweł Pieniążek

 

do góry