W poszukiwaniu porządku : przyrodniczo-filozoficzne rozważania nad ewolucją obrazów świata

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, Numer 10 (1993) s. 223-249
Gerhard Vollmer , Aldona Pobojewska (tł.)

 

do góry