O kształtowaniu się niektórych zasad procesowych w rzymskim postępowaniu karnym okresu pryncypatu

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 10 (2007) s. 9-29
Krzysztof Amielańczyk

 

do góry