Dowody audiowizualne w polskim procesie karnym

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 10 (2007) s. 43-54
Adam Taracha

 

do góry