"Leksykon myślicieli politycznych i prawnych", red. Elżbieta Kundera, Marek Maciejewski, Warszawa 2004 : [recenzja]

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 5 (2005) s. 205-206
Lech Dubel , Elżbieta Kundera (aut. dzieła rec.), Marek Maciejewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry