Teoria prawa, filozofia prawa a doktryna polityczna i prawna w świetle podziału nauk prawnych

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 6 (2005) s. 9-24
Lech Dubel

 

do góry