"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja]

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 16 (2011) s. 333-337
Halina Taras, Wojciech Taras , Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.), Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry