Sprawozdanie z VI konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", zorganizowanej przez Katedrę Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych WFCH UKSW w dniu 20.11.2002 r.

Studia Philosophiae Christianae, Tom 39, Numer 1 (2003) s. 270-277
Robert Więckowski

 

do góry