Sprawozdanie z Posiedzenia Naukowego z okazji uroczystości św. Tomasza z Akwinu z dnia 6.III.1974 r.

Studia Philosophiae Christianae, Tom 11, Numer 1 (1975) s. 257-264
A. Cymer

 

do góry