Kategoria projektu jako kryterium premiowe w zespołach pracowników wiedzy – case study

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom 14, Numer 11 (2) (2013) s. 61-72
Tomasz Kawka

 

do góry