Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Tom 14 ( 2013), Nr 11 (2)

Społeczna Akademia Nauk
ISSN 1733-2486

do góry