Formuły sprawiedliwości dystrybutywnej

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 17 (2010) s. 195-218
Grzegorz Maroń

 

do góry