Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe na przykładzie kontaktów szlachty wielkopolskiej, śląskiej i brandenburskiej w XVI–XVIII wieku

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 2 (2013) s. 165-180
Paweł Klint

 

do góry