Problematyka małżeństw mieszanych katolicko-ewangelickich oraz konwersje na Mazurach w latach 1850–1960

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 2 (2013) s. 181-204
Emir Kasprzycki

 

do góry