Regional Conference of the International Geographical Union Traditional Wisdom and Modern Knowledge for the Earth’s Future Kioto, 4–9 sierpnia 2013 r

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 2 (2013) s. 321-322
Katarzyna Leśniewska

 

do góry