Twórczość naukowa – czy autoplagiat jest plagiatem?

Studia Iuridica Lublinensia, Tom 23 (2014) s. 23-38
Jerzy Szczotka

 

do góry