Sedewakantyzm : wybrane zagadnienia

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Tom 16 (2009) s. 321-335
Przemysław Pawelec

 

do góry