Impact of Regulations on Transparency of Spa & wellness Market in Poland

Oeconomia Copernicana, Tom 4, Numer 4 (2013) s. 91-102
Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Sławomir Czetwertyński

 

do góry