Przedsiębiorstwo w ujęciu menedżerskich teorii firmy

Oeconomia Copernicana, Tom 5, Numer 1 (2014) s. 153-174
Elżbieta Rogalska

 

do góry