Testowanie przyczynowości wariancji między wybranymi indeksami rynków akcji na świecie

Oeconomia Copernicana, Tom 2, Numer 4 (2011) s. 5-27
Małgorzata Madrak-Grochowska, Mirosława Żurek

 

do góry