Nowe ujęcie suwerenności państw w naukach prawnych i ekonomicznych

Oeconomia Copernicana, Tom 2, Numer 4 (2011) s. 43-54
Ilona Edyta Wakuluk

 

do góry