Inwestycje private equity a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Oeconomia Copernicana, Tom 3, Numer 1 (2012) s. 89-111
Ilona Fałat-Kilijańska

 

do góry