Historyczny rozwój prawnej ochrony życia ludzkiego od czasów najdawniejszych po współczesność

Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, Tom 2 (2012) s. 11-31
Marta Lang

 

do góry