Rysunek satyryczny jako narzędzie propagandowego oddziaływania w polskojęzycznej prasie „gadzinowej” (na materiale „Gazety Lwowskiej” 1941–1944)

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 1 (2013) s. 307-313
HelenA Sojka-Masztalerz

 

do góry