Художній текст як ментальне утворення

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 3 (2015) s. 145-152
Валентина Кравченко, Наталя Зубець

 

do góry