Typologia przejawiania się zasad komunikacji interpersonalnej w polskim, ukraińskim, brytyjskim oraz amerykańskim środowiskach językowo-kulturowych

Studia Ukrainica Posnaniensia, Tom 3 (2015) s. 365-371
Anatolij Zahnitko, Lubomira Hnatiuk

 

do góry