"Il diritto internazionale e comunitario della bioetica", Luca Marini, Torino 2006 : [recenzja]

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Tom 1 (2010) s. 277-279
Luca Marini , Piotr Krajewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry