Analysis of Spatial Development in and Around the City of Isparta through Remote Sensing and Geographic Information Systems

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Tom 22 (2013) s. 120-132
Kadir Temurçin, Gizem Uluşar

 

do góry