Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowiedzialność pokrzywdzonego za czyn z art. 240 k.k.

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 1 (2005) s. 103-112
Katarzyna Dudka

 

do góry