Proces integracji prawa karnego z perspektywy Corpus Iuris oraz Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Tom 9, Numer 2 (2005) s. 5-25
Piotr Kardas

 

do góry