The YMCA organisation and its physical education and sports activities in Europe during the First World War

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 14, Numer 1 (2015) s. 27-44
Tomáš Tlusty

 

do góry