Sport balonowy w Polsce w okresie międzywojennym : zarys problematyki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 14, Numer 1 (2015) s. 61-75
Marek Matuszelański

 

do góry