Geneza i rozwój speedrowera w Częstochowie (1994–2014)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 14, Numer 1 (2015) s. 113-122
Daniel Bakota

 

do góry