Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego”, połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16–17.09.2014)

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, Tom 14, Numer 1 (2015) s. 169-178
Ryszard Asienkiewicz

 

do góry