Rozporządzenie Rzym II : nowe wspólnotowe unormowanie właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 13-35
Jadwiga Pazdan

 

do góry