Prawo kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny w razie dostarczenia towarów niezgodnych z umową na tle art. 46 ust. 2 i 3 Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Tom 4 (2009) s. 89-116
Mateusz Pilich

 

do góry